Brynäs Support Gävle

Tills hjärtat slutar slå

Nyhetsflöde

Årsmöte 2018

Nu är det dags för vårt årsmöte.

Det kommer att hållan på Gavlerinken den 14:e augusti kl 18:00 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med fika.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Dags att nominera till styrelsen 18/19

Hej vänner!
Det är en del kvar på denna säsongen ännu, men vi blickar även framåt till nästa säsong och behöver er hjälp!
Vår valberedning Frida och Eva vill få in namn på er eller någon ni tycker kan hj&au...
Läs mer

Årets budget

Här hittar ni årets budget http://brynassupport.se/pdf/budget_1718.pdf. Har du några synpunkter skicka dom till ordforande@gavle.brynassupport.se innan den 19 september 

...
Läs mer

Idag är det 15830 dagar sedan leksands if stal sitt senaste sm-guld

Årsmötestprotokoll

Brooklyn Tigers

Årsmötesprotokoll

2011-05-26
1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Håkan Fahlstedt hälsar alla välkomna till årsmötet.
Antal närvarande röstberättigade är 24 st
2. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt
Meddelande har gått ut på Hemsida samt Facebook
JA
3. Fastställande av Dagordning
Ordförande frågar om det finns övriga frågor att ta upp, samt att motion nummer 1 måste behandlas innan punkten 9.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Håkan Fahlstedt
Till sekreterare väljs Mathias Norrå
5. Val av justerare av protokollet samt rösträknare
Johan Lundén väljs till justerare och rösträknare
6. Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
Medlemsantalet ligger på 308 vid säsongens slut, vilket har åter visat på en sjunkande trend.
Vi har genomfört 10-talet resor
Tagit fram och sålt halsdukar
Balansrapporten lyder 12 720,97 kr vilket är 25 042,80 kr lägre än året innan.
Medlemmarna godkände detta
7. Revisionsberättelse
Föreningens revisor förklarar att det inte infunnits några oegentligheter i räkenskaperna
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Styrelsen bifalls som ansvarsfri
14:1. Motioner
Förslaget behandlar bestämmande av medlemsavgifter till att gälla nästkommande verksamhetsår och inte det innevarande verksamhetsåret.
Detta årsmöte bestämmer avgiften för 11/12 samt 12/13
Motionen Bifalls

9. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgifterna bestäms detta möte till
Upp till 20år/studerande/pensionär: 100 kr
Enskilt: 200 kr
Familj: 400 kr
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år
Bordläggs till styrelsen att fastställa detta
11. Val av styrelse
1. Val av ordförande på ETT år
• Mathias Norrå
2. Val av TVÅ ledamöter på TVÅ år
• Dennis Åkerlind
• Johan Lundén
3. Fyllnadsval av TVÅ ledamöter på ETT år
• Martin Wigren
• Robert Engström
4. Val av TVÅ suppleanter på ETT år
• Linda Vennstrand
• Sebastian Östlin
12. Val av EN revisor och EN revisorsuppleant för en tid av ETT år
• Torbjörn Rissve
• Ulf Lindgren
13. Val av TRE ledamöter till valberedning för en tid av ETT år
• Eva Andersson
• Catarina Hallebro
• Vakant (Valberedningen får utse denna plats under året)

14. Motioner och förslag
1. Förslaget behandlar bestämmande av medlemsavgifter till att gälla nästkommande verksamhetsår och inte det innevarande verksamhetsåret. Detta årsmöte bestämmer avgiften för 11/12 samt 12/13

Bifalles
2. Styrelsen bör utökas med en ordinarie plats. Detta innebär att det blir 1 Ordförande, 6 Ledamöter och 2 Suppleanter. Anledningen till varför styrelsen bör utökas med 1 ledamot är att få ojämnt antal medlemmar i styrelsen. Blir det röstningsfrågor och det är jämnt antal är det ordförandes röst som väger mest, något vi vill förändra.

Avslås